Ann Midttun, cand. philol.


Klikk på bilde for høyoppløst versjon
Stilling: Førstelektor/EVU-leder skole
Telefon: 22590599
E-post: Ann.Midttun@mf.no
Mobil: 45030190
Lenker:

Ressursperson på følgende temaer:

 • Etter- og videreutdanning
 • Religionsvitenskap
 • Skole og kirke
 • RLE-faget
 • Det flerreligiøse samfunn

Eksamen/praksis

 • Kristendom mellomfag
 • Nordisk mellomfag, UiO
 • Statsvitenskap grunnfag, UiO
 • Kristendom hovedfag, MF
 • Lektor KG
 • Pedagogisk seminar
 • Skolekonsulent IKO
 • Prosjektleder etter- og videreutdanning MF
 • Høgskolelektor, Lærerutdanning HiO
 • Fakultetslektor, MF
 • Etter- og videreutd.leder/Univ.lektor MF

Verv

 • Norsk ekumenisk komite for Det sørlige Afrika, 1987-1989
 • Credo Forlag, 1989-1996
 • Religionslærerforeningen i Norge, 1994-2001
 • Fagredaktør/redaksjonen i Prismet, 1999-2007
 • Arbeidsfellesskapet. Evaluering av Trosopplæringen, 2004-2008
 • Bibelselskapet, 2006-2012
 • Strømmestiftelsen 2013-

Forfatterskap