katolske studier

Katolske studier

Fakta: 

Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål til studier eller opptak:
teologi@mf.no 
eller tlf. 22 59 05 00.

VÅREN 2017

Økologisk teologi og globalisering, katolske perspektiver

Studietur til Roma og Assisi våren 2017
Omsorg for skaperverket – fra Frans av Assisi til pave Frans i Roma

Med encyklikaen Laudato Si’ har den nåværende pave plassert omsorg for jorden, vårt felles hjem, i kjernen av kristen tenkning og praksis Han har også gjort klimaspørsmålet til et moralsk anliggende, som alle må ta stilling til, og alle har et ansvar i. Han følger i sporet til mange av sine forgjengere, men i særlig grad Frans av Assisi. Han er like konkret og kompromissløs som helgenen fra 1200-tallet.

Kurset vil gi deltakerne en innføring i katolsk sosiallære med fokus på økologi. Deltakerne vil også bli nærmere kjent med Frans av Assisi som skrev Laudato Si’ - Hymnen (Solsangen) - og med pave Frans og hans miljøencyklika. Deres økologiske teologi og tenkning er et viktig bidrag i vår globaliserte tidsalder.

Emnet TEOL 5469/2442 "Økologisk teologi og globalisering, katolske perspektiver" (10 stp) har to varianter, på henholdsvis master- og bachelornivå. Emnet kan tas som et selvstendig emne innenfor katolsk sosiallære eller som et fordypningsemne for studenter som har tatt katolsk sosiallære. Emnet er inkludert i semesteravgiften for programstudenter, og koster kr. 4500 inkl. SiO-avgift for andre. Studieturen koster kr. 7000.

Studieturen er åpen for alle – også for ikke-katolikker som er opptatt av økologi.

Obligatorisk del av emnet er en studieuke i Roma / Assisi 26. mars - 2. april 2017. En forberedende samling før og en oppfølgende samling etter studieturen vil også inngå i studietilbudet.

Emneansvarlig: Sr. Else-Britt Nilsen OP (e.b.nilsen@mf.no)
Påmelding/søk om opptak innen 10. februar
Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål: teologi@mf.no eller tlf.  22 59 05 00.

Høsten 2017

Høsten 2017 vil Det teologiske menighetsfakultet i Oslo tilby følgende kurs:

FIL2010 Religionsfilosofi og metafysikk (10 stp)

Innhold

  • Hva er de best begrunnede argumenter for og mot Guds eksistens?
  • Hva er det best begrunnede svaret på det ondes problem?
  • Taler vitenskapen mot religion?
  • Er det rasjonelle grunner til å tro på et liv etter døden?
  • Kan bare én religion være sann?

Det er mulig å ta emnet som nettstudium, og det kan tas både på bachelor- og masternivå. 

Se emnebeskrivelsen her.

For å melde seg på emnet FIL2010 "Religionsfilosofi og metafysikk: De store spørsmålene" må du søke om lokalt opptak til generelle enkeltemner ved MF via SøknadsWeb. For lenke til SøknadsWeb og informasjon om opptak, se her.

Søk på ditt emne i emnekatalogen. Her finner du detaljert informasjon om det enkelte emne.

MF tilbyr også andre emner og program som kan være av interesse.