Internasjonalt kontor

Tilrettelegging for utenlandsopphold

MFs internasjonale kontor hjelper deg til å finne fram til ditt mest spennende semester i studiet. Har du egne ideer, hjelper vi deg så langt som mulig.

Leder for internasjonalt kontor
Internasjonal rådgiver, Bjørn Lyngroth
E-mail: international@mf.no
E-mail: Bjorn.Lyngroth@mf.no

Kommunikasjon og oversettelse
Internasjonal konsulent, Zenith Dacanay
E-mail: irm@mf.no

Sosialt miljø og integrering
Internasjonal studentassistent, Brooke Ophoff
E-mail: Isa@mf.no

Kvalitet og oversettelse
Studentassistent, Brooke Ophoff
E-mail: Isa@mf.no

Telefon: 22 59 05 74 / 22 59 05 00
E-post: international@mf.no

Faglig avklaring og tilrettelegging

For spørsmål om faglig tilrettelegging i forhold til utvekslingsstudier, vennligst kontakt din studieveileder innenfor programmet du er en del av.

Følg denne linken for kontaktadresser.

Internasjonalt studentmiljø

Har du spørsmål vedrørende arrangementer og/eller det internasjonale studentmiljøet på MF, vennligst kontakt vår internasjonale studentassistent.

E-post: isa@mf.no

Generelt om internasjonalisering

International rådgiver/Leder for Internasjonalt Kontor
Bjørn Lyngroth
E-mail: international@mf.no
E-mail: Bjorn.Lyngroth@mf.no

Internasjonal Konsulent
Eduoardo Folster Eli
E-mail: international@mf.no
E-mail: Eduardo.F.Eli@mf.no

Internasjonal Studentassistent
Randi Dyrberg
E-mail: isa@mf.no

Internasjonal studentassistent
Brooke Ophoff

Oversettelse og kvalitessikring
Jesse Ophoff