Nyheter og aktuelt


Kjell Olav Sannes takker av

17.08.12 - Professor Kjell Olav Sannes holder sin avskjedsforelesning etter 40 års virke på MF, onsdag 29. august 2012 kl. 11.15 i Aud 1.

   Del på Facebook

Kjell Olav Sannes har vært ansatt ved MF i over 40 år. Han tok praktikum her i 1971, og har gjennom forskningsstipendiat og doktorgrad arbeidet seg fram til å bli professor i dogmatikk i 2003.

Sannes er en dyktig og avholdt professor ved MF. Han har røtter i Indremisjonen (nå Normisjon) der han også satt som medlem av hovedstyret fra 1995 til 1999. Sannes har en bevissthet og engasjement om bekjennelsens betydning, og et aktivt engasjement for lokalmenigheten og kirkens beste. Dette viser han blant annet som leder i Stovner menighetsråd, der han har vært medlem siden 2006.

Engasjement
Siden 1979 har Sannes vært medlem av en katolsk-luthersk samtalegruppe i Norge, og deltatt i diverse tverrkonfesjonelle teologiske samtalegrupper. Han har også vært medlem av styret for Egede Instituttet siden 2005, i årene fra 2005-2009 som nestleder.

Kjell Olav har et stort engasjement for MFs internasjonale studenter. Han har hatt en særlig kontakt med Latvia, der han både har forelest ved Luther-akademiet og i tillegg bidratt i humanitær virksomhet.

Når bredden
I 2003 tok Kjell Olav Sannes initiativet til å etablere forskerfellesskapet Collegium Confessionis som har som mål å informere om aktuell bekjennelsesforskning.

I uttalelsen fra sakkyndig komité i forbindelse med vurdering av Kjell Olav Sannes' professorkompetanse heter det: "Sannes har en særlig evne til å tilrettelegge vanskelige dogmatiske spørsmål for en bred leserkrets. Han når frem til teologisk interesserte ut over kretsen av fagteologer, uten å ta lettvint på problemene ..."

> Skriv ut denne siden

« Tilbake