Nyheter og aktuelt


Gode søkertall ved MF

13.08.12 - Det teologiske Menighetsfakultet ser ut til å tangere fjorårets rekord i antall studenter.

   Del på Facebook

MF har de siste årene opplevd en økning i antall studenter. Mot rundt 900 studenter i 2009 har høyskolen de siste par årene hatt rundt 1100 studenter – noe det ser ut til å bli i år også.

Noe av oppgangen skyldes flere studenter på samfunnsfag, samtidig som studenttallet i teologi, diakoni og religion har økt eller vært stabilt. Dessuten velger flere studenter å ta hele bachelor- eller mastergrader hos oss, sier rektor Vidar L. Haanes.

Populært med samfunn og kommunikasjon
Menighetsfakultetet kan i år skilte med svært gode søkertall på samfunnsfag og interkulturell kommunikasjon. Studiet i interkulturell kommunikasjon har for lengst sprengt grensene for hvor mange som egentlig kan få plass, så det ser ut til å bli et rekordstort kull på dette studiet i år.  

Når det gjelder antall søkere til profesjonsstudiet i teologi, er tallet fra Samordna opptak noe høyere enn i fjor. Sammen med interne opptak fra andre studier ved MF, ser antallet nye teologistudenter ut til å lande på rundt 35 stykker.

Nedgang for kristendom og RLE
Det studiet som ser ut til å ha størst nedgang i søkerantall er årsstudiet i Kristendom og RLE (Religion, Livssyn og Etikk). Her er det rundt 60 stykker som har tatt imot studieplassen – men dette tallet kan endre seg fort, siden mange hopper på dette studiet rett før fristen for opptak går ut, 1. september.

Vi merker at RLE har mindre status som skolefag. Det burde være motsatt, for med endringene i det norske samfunnet er kunnskap om religion og etikk viktigere enn noen gang, påpeker Haanes.

Økning til mastere i kristendomsfag
Også de ulike kristendomsfaglige masterprogrammene har gode søkertall i år. Nærmere 100 personer ønsker å ta en master i kristendom, teologi eller diakoni. Ved alle utdanningsinstitusjoner sliter man med å rekruttere studenter til master i kirkelig undervisning. I år er det en solid økning i studenter til dette programmet ved MF. Ti stykker har takket ja til studiet.

> Skriv ut denne siden

« Tilbake