MF-student


Semesterregistrering

Alle program- og enkeltemnestudenter ved MF må semesterregistrere seg hvert semester.

   Del på Facebook

Du må
1) betale semesteravgift  og
2) semesterregistere deg i Studweb

(dette kan gjøres i hvilken som helst rekkefølge)

En liten guide til semesterregistrering finner du her.

Når du har gjort dette, er du registrert som student for det aktuelle semestret. Først da får Lånekassen rapport om studentstatus.

Frist for semesterregistring er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Merk at noen emner kan ha tidligere oppmeldingsfrister.

Slik registrerer du deg i Studentweb:

  • Start registreringa frå menyen Registreringer i Studentweb
  • For deg som har utdanningsplan: Legg emnene du skal ta i utdanningplanen (noen studieprogrammer har komplette planforslag som kan velges på toppen av siden).
  • Du som har utdanningsplan blir automatisk eksamensmeldt når du godkjenner planen.
  • For deg som er enkeltemnestudent eller går på et program uten studwebredigering av utdanningsplan, må du registrere deg ("søke") på undervisning og melde seg til eksamen på Registeringer->Meldinger.
  • Lagre og fullfør registreringsrekken

Har du utdanningsplan og ønsker å ta emner som ikke inngår, kan du etter bestemte regler melde deg til disse etter at du har fullført den normale semesterregistreringen. Gå inn på Registreringer->Meldinger og meld deg opp der. Husk både undervisningsmelding og vurderingsmelding! Det er alltid lurt å til slutt sjekke under Innsyn->Vurderingsmelding at du faktisk er meldt til vurdering, dette er ditt eget ansvar.

  • Generer faktura/betalingsdata under Betaling, her kan du evt. bestille papirfaktura hvis du ønsker det.  NB! Alle nåværende studenter må gjøre dette selv, det sendes ikke ut giroer unntatt for studenter på deltidsstudier i RLE.


> Skriv ut denne siden