MF-student


Forskrifter og regelverk


   Del på Facebook

 

Forhold knyttet til eksamen er regulert i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet. Studentene plikter å gjøre seg kjent med:

Forskriften (Lovdata)
Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet (pdf)
Instruks for eksamenskandidater ved skriftlig eksamen (pdf)
Instruks for eksamenskandidater ved hjemmeeksamen (pdf)
5 Retningslinjer for samarbeid om masteravhandling (dok)

 > Skriv ut denne siden