MF-student


Studiekrav/obligatoriske aktiviteter


   Del på Facebook

 

Studiekrav er obligatoriske aktiviteter som er knyttet til gjennomføringen av et emne og som vurderes med godkjent/ikke godkjent. Studiekrav må være godkjent for at du kan gå opp til eksamen. Eksempler på studiekrav kan være krav til tilstedeværelse, utkast til oppgave, bokrapport, kortprøve, deltagelse i praksis eller lignende.

Studiekravene er angitt i emnebeskrivelsen. Informasjon om frister for oppfyllelse av studiekrav finnes i emneark eller emnehefter for de enkelte emnene.

Husk at hvis du blir syk gjelder de samme regler som ved gyldig fravær til eksamen. Du må levere legeattest eller annen tilsvarende dokumentasjon til studieadministrasjonen om at sykdom har forhindret deg fra deltakelse, innleveringer og liknende.

Husk at det stilles strenge krav til en forsvarlig kildebruk og siteringsregler. Som student plikter du å gjøre deg kjent med gjeldende regelverk og utvise akademisk integritet i obligatoriske innleveringer. Programmet Ephorus blir brukt for å avdekke avskrift i innleverte oppgaver, bokrapporter og andre studiekrav.

 

 > Skriv ut denne siden