MF-student


Begrunnelse og klage


   Del på Facebook

 

Begrunnelse på karakterfastsetting

Du har rett til å få en begrunnelse for eksamensresultatet og karakterfastsettingen. Fristen for å be om begrunnelse for sensurvedtaket er innen en uke fra resultatet ble offentliggjort i StudentWeb, jf. Universitets- og høgskoleloven § 5-3. Klage over karakterfastsetting – rett til begrunnelse. Dersom du har en muntlig eller praktisk eksamen, må du kreve begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er medelt.

Krav til forespørsel om begrunnelse

Henvendelser om begrunnelser rettes til begrunnelse@mf.no. Alle henvendelser om begrunnelse skal inneholde navn, kandidatnummer og hvilken eksamen det gjelder. Du vil normalt motta begrunnelsen innen 2 uker fra frist for å be om begrunnelse har gått ut. Sensor bestemmer om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig. Begrunnelsen vil redegjøre for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for sensureringen og for vurdering av studentenes prestasjon.

Klage på eksamenskarakter

Før du sender inn klage på karakter, er det vanlig å be om begrunnelse for karakterfastsettingen. Klage på karakterfastsetting og/eller klage på formelle feil ved eksamen, behandles anonymt for den enkelte kandidat. Klagen behandles av to nye sensorer, og kan gi en ny karakter som enten er den samme, bedre eller dårligere enn den opprinnelige. Den nye karakteren erstatter den opprinnelige uansett utfall. Studenten kan ikke påklage den nye karakteren.

Saksbehandlingstid

Klagefristen er tre uker etter at karakteren ble kunngjort. Dersom du har bedt om begrunnelse eller klaget over formelle feil ved eksamen, løper klagefristen fra det tidspunkt som du har fått begrunnelse eller avgjørelse av klage.

Klage på karakterfastsetting og/eller klage på formelle feil ved eksamen må skje skriftlig. Du fyller ut et eget skjema for dette: klageskjema for sensur ved Det teologiske Menighetsfakultet.

Klagen sendes til Det teologiske Menighetsfakultet eller leveres til Studieresepsjonen på MF. Du vil få skriftlig beskjed om resultatet av klagen.

E-post: eksamen@mf.no

Postadresse
Det teologiske Menighetsfakultet
Eksamenskontoret, Postboks 5144 Majorstuen
0302 OSLO

Besøksadresse
Gydasvei 4, Majorstuen
Oslo

 > Skriv ut denne siden