MF-student

studiesituasjon


Ny/utsatt eksamen

Syk under eksamen? Eller strøket på eksamen?

   Del på Facebook

 

  • Hvis du har gyldig fravær under en ordinær eksamen, har du rett til utsatt eksamen. Som gyldig fravær regnes dokumentert sykdom eller annen dokumentert tvingende fraværsgrunn.
  • Hvis du på grunn av delstudier i utlandet eller utsatt praksis, ikke har kunnet gå opp til ordinær eksamen, kan du melde deg til utsatt eksamen.
  • Hvis du har strøket til ordinær eksamen, har du rett til ny prøve etter de reglene som er gitt i Utfyllende reglement for eksamen §6 dersom ikke annet er bestemt i emnebeskrivelsen for det aktuelle emnet.
  • Hvis du ikke gjennomfører eller ikke består ny eller utsatt eksamen, har du ikke krav på å få gå opp til emnet på nytt før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har hatt gyldig fravær ved ny eller utsatt eksamen.

Oppmelding til ny/utsatt eksamen må du selv gjøre i StudentWeb (på Meldinger-siden) i perioden 15. desember 2013 til 12. januar 2014.

Det er ikke mulig å melde seg på andre måter, og det er ikke mulig å trekke seg etter oppmeldingsfristen. Får du problemer med dette, må du ta kontakt med studieresepsjonen slik at du får ordnet det innen fristen. Merk at du må ha dokumentert gyldig fravær eller mottatt stryk-karakter i StudentWeb før du kan registrere deg til ny eller utsatt eksamen.

NY og utsatt eksamen for studenter som avla eksamen høsten 2013

Uke 4

  • NY og UTSATT skriftlig eksamen blir i uke 4 (20. - 27. januar). Eksamensdatoene finner du på emnekatalogsida
  • NY og UTSATT innlevering av hjemmeeksamener og individuelle skriftlige oppgaver i Fronter og Studieresepsjonen blir mandag 27. januar innen 12.00. Husk at innleveringen er gyldig først når besvarelsen både er levert elektronisk i Fronter og på papir i Studieresepsjonen innen fristen.

 > Skriv ut denne siden