MF-student


Trekk fra eksamen, sykdom/fravær


   Del på Facebook

 

Trekk fra eksamen

Du kan trekke deg fra en eksamen hvis du ønsker det. Dette gjør du i StudentWeb i venstremenyen, under Registreringer og Meldinger ved å klikke på det røde krysset bak den aktuelle oppmeldingen. Du må trekke deg fra eksamen innen kunngjort trekkfrist for eksamener som avvikles i hovedeksamensperiodene (15.mai- 15 juni/ 15. nov- 15. des.). For ordinære eksamener utenfor hovedeksamensperiodene er trekkfristen 14 dager før eksamensdatoen.

Endring etter denne fristen vil gjelde som et eksamensforsøk. Dersom du trekker deg før en eksamen, har du ikke mulighet til å melde deg til utsatt eksamen. Dersom du ikke trekker deg og ikke møter opp på eksamen, vil du miste ett av de tre eksamensforsøkene i emnet.

Sykdom/fravær ved eksamen

Hvis du blir syk før eller på eksamensdagen eller ikke kan møte av en annen rimelig grunn, må du levere dokumentasjon for at du ikke skal bruke et eksamensforsøk.

Som gyldig fravær regnes sykdom. En annen tvingende fraværsgrunn kan også bli godkjent som gyldig forfall. Andre fraværsgrunner enn sykdom godkjennes bare i spesielle tilfeller. Fraværet må dokumenteres med legeattest eller tilsvarende dokumentasjon som må være datert senest på eksamensdagen.

Hvis du blir du syk før eller under eksamen:

  • Hvis du blir syk før eksamen, ta kontakt med lege hvis du tror sykdommen vil vare til eksamen.
  • Hvis du blir syk under eksamen, ta kontakt med eksamensinspektøren i eksamenslokalet. Husk at du ikke må levere inn besvarelsen, da vil det telle som et eksamensforsøk. Ta kontakt med lege samme dag.
  • Legeattesten eller annen tilsvarende dokumentasjon må opplyse om at du ikke kan gjennomføre eksamen på MF på grunn av sykdom/akutt sykdom og hvilke tidsperiode/dato og emne(r) attesten gjelder for, og ha legens signatur og stempel for å være gyldig.
  • Legeattesten eller tilsvarende dokumentasjon må være poststemplet eller levert senest 3 dager etter den første eksamen den gjelder for. Du kan enten levere legeattesten i Studieresepsjonen i 3. etg. på MF eller sende den per post til følgende adresse:

 

Postadresse
Det teologiske Menighetsfakultet
Eksamenskontoret, Postboks 5144 Majorstuen
0302 OSLO

Besøksadresse
Gydasvei 4, Majorstuen
Oslo
> Skriv ut denne siden