MF-student


Tilrettelagt eksamen


   Del på Facebook

 

Tilrettelagt eksamen

Hvis du av medisinske eller andre grunner har problemer med å gjennomføre eksamen på vanlig måte, kan du søke om tilrettelagt eksamen eller alternativ eksamensform.

Søknadsfrist: 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret

MF skal sikre at studenter med dokumentert behov får tilrettelagt eksamen på en måte som oppveier de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører, samtidig som man sørger for at studentene prøves likt. Du må kunne dokumentere behovet for tilrettelagt eksamen. Husk at det kan ta noe tid før du får lege- eller dysleksiattest som må vedlegges søknaden.

Felles for eksemplene nedenfor er at det må komme klart frem av legeattesten eller attest fra andre sakkyndige (for eksempel psykolog eller logoped), at det er behov for det tiltaket som det søkes om.

Mer informasjon om tilrettelegging og søknadsskjema finner du i menyen til høyre under Tilrettelegging.

Eksempler på grunner til tilrettelegging

 • Lese- og skrivevansker
 • Allergi
 • Kronisk sykdom
 • Fysisk funksjonsnedsettelse
 • Psykososial funksjonsnedsettelse
 • Graviditet/amming
 • Annet

Eksempler på tilrettelegging

 • Utvidet tid
 • Bruk av PC
 • Bruk av tusj/blyant
 • Tilpassing av arbeidsplass, f.eks. tilpasset bord og stol
 • Eget rom eller eksamenslokale med få studenter
 • Opplesing av oppgavetekst
 • Ammetid og hviletid
 • Alternativ eksamensform

Utvidet tid til eksamen

Ved dokumentert behov innvilges 25 % - og maksimum en time - utvidet tid ved skriftlig eksamen. Det vil si

 • 2 timers eksamen + 30 min
 • 4 timers eksamen eller mer + 60 min

Ved innlevering av oppgave og hjemmeeksamen kan det gis inntil 48 timer utvidet tid, inklusive eventuelt lørdag og søndag.

Ved kortprøver (studiekrav/obligatorisk undervisningsaktivitet) på 1-2 timer, kan det gis 15-30 minutter utvidet tid.

Det kan være mange årsaker til at studenten har behov for utvidet tid, se eksempler på årsaker til tilrettelegging over.

Akutt sykdom

Hvis du skulle bli akutt syk i løpet av semesteret, kan du søke om tilrettelagt eksamen selv om fristen for å søke er gått ut. Legeattesten må dokumentere at sykdommen har oppstått akutt, eller at det har oppstått en forverring av en allerede kronisk sykdom. 

 > Skriv ut denne siden