Nyheter og aktuelt


Haanes tilsatt fast som rektor ved MF

26.04.12 - Professor dr. theol. Vidar L. Haanes (50) er tilsatt i fast stilling som rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet fra. 1. mai 2012, etter å ha vært tilsatt som rektor i åremålsstilling fra 2005.

   Del på Facebook

Vidar L. Haanes har vært ved institusjonen siden 1988 i ulike stillinger. Han tok doktorgrad i 1998, og ble professor i kirkehistorie i 2003. Vidar L. Haanes har innehatt en rekke ulike verv innenfor høyere utdanning og kirkeliv, nasjonalt og internasjonalt, og er i dag blant annet medlem av Teologisk Nemnd og Kirkemøtet i Den norske kirke, leder av Nettverk for Private Høyskoler, medlem av den europeiske Working Group on Higher Education & Research, styremedlem i Kunnskap Oslo og i Transatlantic Education Forum.

 

“Stillingen setter høye krav til administrasjon og ledelse, i tillegg til professorkompetanse og kirkelig legitimitet”, sier styreleder Karen Junker. “Vi er svært tilfreds over at Haanes har sagt seg villig til å fortsette som rektor ved MF”.

> Skriv ut denne siden

« Tilbake