Studietilbud


Om katolske studier ved MF


   Del på Facebook

I de seneste årene har Menighetsfakultetet arbeidet med å etablere et katolsk studietilbud og fagmiljø. Dette har resultert i opprettelsen av flere emner, og enkelte studenter har allerede fullført hele studieløp i katolsk teologi ved fakultetet, i samarbeid med studieopphold ved større katolske institusjoner. Den katolske kirke er en verdensomspennende kirke med en rik åndelig og teologisk tradisjon som står overfor mange utfordringer i vår tid, også her i Norge. Gjennom å studere Den katolske kirkes tradisjon i fortid og nåtid inviteres du til å forstå og reflektere over kristendommens rolle i vår verden, både lokalt og globalt, samt til å tilegne deg kompetanse til å bidra i det kirkelige og akademiske miljøet i Norge og internasjonalt. Kirken trenger engasjerte mennesker med mange evner.

Studieordningen er fleksibel, og du kan bruke de emnene du vil studere på forskjellige måter:

1. Emnene kan inngå i din grad
De ulike katolske emnene kan inngå i ulike sammenhenger. Emnene kan avlegges med tanke på å oppnå en grad. De vil inngå som en del av et studieprogram, sammen med andre av fakultetets emner (bl.a. språk, bibelfag, kirkehistorie). På MF kan emnene inngå i følgende programmer: bachelor i kultur- og samfunnsfag, bachelor i teologi, master i kristendomskunnskap og master i teologi. Emner på bachelornivå kan normalt bare inngå i en bachelorgrad.

2. Ta ett enkelt emne
Du kan studere ett enkelt emne, uten å tenke på en hel grad. For enkelte studenter vil det likevel være aktuelt å avlegge emner med tanke på å bruke dem som frie emner i studieprogrammer ved andre universitet og høgskoler. Ta kontakt med oss eller med eget studiested for å forhøre deg om mulighetene.

3. Åpne forelesninger
Det er også mulig å følge undervisning uten å avlegge eksamen. Alle forelesninger er åpne for interesserte. 

 > Skriv ut denne siden