MF-student


Tilrettelegging av MF-bygget


   Del på Facebook

Tilrettelegging MF-bygget

  • Parkering: Opptil 5 parkeringsplasser for bevegelseshemmede ved hovedinngangen, langs veggen. Det er mulig å søke om en fast parkeringsplass ett semester av gangen hvis man har kommunalt parkeringsbevis.
  • Inngangsparti: To innganger til bygningen. Hovedinngangen (mot Musikkhøyskolen) har automatiske døråpnere. Det vil bli anlagt ny rullestolrampe ved hovedinngang i forbindelse med planlagt utbedring av utvendig adkomst. Bi-inngangen (mot Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami) leder til bi-heisen. Studenter som bruker rullestol, kan få nøkkelkort til bi-inngangen etter avtale.
  • Heis: Det er to heiser i bygningen. Areal i hovedheisen er 110 x 160 cm. Åpningsbredden på døren er 91 cm. Bi-heisen: areal er 112 x 189 cm, og åpningsbredden er 90 cm. Begge heisene er tilrettelagt med følbare og lave knapper samt blindeskrift på etasjeknappene både på ut- og innsiden.
  • Dører: Døren til biblioteket har automatisk døråpner. I forbindelse med rehabilitering vil det bli installert ytterlige automatiske døråpnere. Ellers har alle dører foreskrevet åpningsbredde, og det fins ingen høye terskler i bygget.
  • Handicap-toalett: Bygningen har to HC-toaletter som nås via heis – ett helt nytt, separat HC-toalett lokalisert i underetasjen, tilgjengelig for studenter og besøkende. I tillegg er ett av toalettene i 4. etasje oppgradert og utvidet for studenter med særskilte behov.
  • Undervisningsrom: Alle rom kan nås via heis eller rampe. Det er installert teleslynge i det største og mest brukte auditoriet (aud. 1). Kart over hvor det er best å sitte i forhold til teleslyngen, henger på en stolpe rett ved inngangen av auditoriet. Planen er å skaffe teleslynge også i auditorium 2 og 3.
  • Hvilerom: Et hvilerom, lokalisert i underetasje. Reservering skjer ved hovedresepsjonen i 1. etasje.
> Skriv ut denne siden