Nyheter og aktuelt


Pressemelding

Stor interesse for teologistudier

16.09.11 - Det er ingen tegn til prestekrise ved Det teologiske Menighetsfakultet, men en meget positiv tendens i forhold til teologi som fag og profesjon.

   Del på Facebook

Denne høsten har 64 nye studenter startet opp med teologistudier, enten på Bachelor i teologi eller på profesjonsstudiet. En annen indikasjon på den store interessen for teologistudier er at greskgruppen litt lenger opp i studiet teller hele 54 studenter dette semesteret. Årskullene på profesjonsstudiet ligger nå stabilt på over 30 studenter.

Studiedekan: Ønsker å legge til rette for gode læringsprosesser

Vi mener vi er i stand til å tilby et godt teologistudium, der vi er opptatt av å gi studentene en god studietid og legge til rette for gode læringsprosesser, sier studiedekan Øystein Lund. Vi gleder oss over at såpass mange studenter får anledning til å studere et utrolig givende og utfordrende fag.

Praktikumsleder: Glad for den enkeltes valg

- Vi ønsker ikke å fokusere for mye på antall studenter, fordi det viktigste for oss alltid er den enkeltes ønske om å studere teologi og bruke livet sitt som prest, sier praktikumsleder Fredrik Saxegaard. - Det er et enormt privilegium å kunne jobbe med unge mennesker i krysningsfeltet mellom egen motivasjon, et spennende fag og et givende yrke. På den annen side er vi veldig klar over behovet for flere prester i Den norske kirke. Vi er derfor glade for at tallene i høst er så gode! Det betyr også en del for studentmiljøet at et kull blir en såpass stor gjeng!

Rekrutteringsansvarlig: I tråd med strategi

-  Vi har hatt en bevisst satsing på kirkelig utdanning det siste året, med både interne og eksterne tiltak, sier kommunikasjonsrådgiver Kristin Walstad. I vår hadde vi en annonsekampanje for preste -og diakonyrket, der vi merket god respons. Vi har distribuert “En liten bok om prestekall” i stor stil dette året. Det er derfor gledelig å se disse resultatene.


For spørsmål:

Ta kontakt med Fredrik Saxegaard (praktikumsleder), tlf. 22 59 05 00 eller Kristin Walstad (kommunikasjonsrådgiver), tlf. 930 22 958. Vi kan også være behjelpelige med bilder.

 

> Skriv ut denne siden

« Tilbake