Nyheter og aktuelt


Åpent seminar

"Enhet og enighet" - hva tåler kirken?

07.09.11 - Velkommen til åpent seminar den 31. oktober på Det teologiske Menighetsfakultet.

   Del på Facebook

Arrangør: Presteforeningens Fagråd for kjønn og likestilling (FAKL) i samarbeid med Det teologiske Menighetsfakultet (MF)

 

Fokus: Utfordringer som oppstår når det er ulike syn på teologiske og etiske problemstillinger som berører menneskers identitet og liv

 

Målgruppe: Proster, prester og kirkelige ansatte som gjennom sitt arbeid møter disse utfordringene

 

Tidspunkt: Kl 10-16

 

Sted: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo, Auditorium 2


Seminaret er åpent, også for studenter. Det er ingen påmelding eller deltakeravgift. Seminaret starter med deltakelse i morgenandakten i kapellet på MF, kl 10.00. Deretter serveres det kaffe, te og frukt i auditoriet. Det er mulighet til å kjøpe lunsj i kantinen på MF.

 

Medvirkende:

  • Solveig Fiske, Biskop i Hamar,
  • Ingeborg Midttømme, Biskop i Møre
  • Eskil Skjeldal, Stipendiat systematisk teologi MF
  • Beate Indrebø Hovland, Førsteamanuensis Lovisenberg Diakonale Høgskole
  • Marit Bunkholt, Høgskolelektor Det praktisk-teologiske seminar, UiO
  • Gard Realf Sandaker-Nielsen, Seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet og medlem i FAKL
  • Anne Skoglund, Sokneprest i Alta, Nestleder PF og leder i FAKL 

 

PROGRAM

Innledning, velkomst

Anne Skoglund

 

Hva har vi lært av historien? Egne erfaringer og refleksjoner i forbindelse med kvinneprestjubiléet.

Innlegg fra biskopene i Hamar og Møre.

 

Teologi som etisk veileder

Innlegg fra Eskil Skjeldal

 

Hva skaper teologisk og etisk uenighet - og hva er en legitim og illegitim uenighet?

Innlegg fra Beate Indrebø Hovland

 

LUNSJ KL 12.30

 

Teologi skapes der mennesker møtes

Innlegg fra Marit Bunkholt

 

I dialogens rom

Innlegg fra Gard Realf Sandaker-Nielsen

               

Panelsamtale mellom innlederne; "En grensesprengende uenighet?" -  ledet av Anne Skoglund

 

KORT PAUSE

 

Innspill og kommentarer fra deltakerne – ledet av Anne Skoglund

Avsluttende oppsummering

FOTO: Illustrasjonsfoto

 

 

> Skriv ut denne siden

« Tilbake