Nyheter og aktuelt


Utlysning:

Diakoniprisen 2011

27.06.11 - Diakonissehuset Lovisenberg og Det Norske Diakonforbund lyser ut Diakoniprisen for 2011.

   Del på Facebook

Prisen deles ut 21. oktober på Diakonikonferansen 2011.

Vi søker kandidater som utmerker seg ved sin nyvinnende kreativitet, lange holdbarhet eller store rekkevidde innen diakonalt arbeid.

Forslag på kandidater, med begrunnelse, sendes til:

Det Norske Diakonforbund, Rådhusgata 1-3 0151  OSLO, E-post: diakonforbundet@diakonforbundet.no

 

Frist: 1. september 2011.

> Skriv ut denne siden

« Tilbake