Nyheter og aktuelt


Rektor Haanes medlem av Working Group on Higher Education & Research

17.06.11 - Rektor Vidar L. Haanes er blitt medlem av Working Group on Higher Education & Research, som er en del av EU-kommisjonens arbeid for "social dialogue".

   Del på Facebook

EU-kommisjonen ser gruppen som en arena for samtale mellom arbeidsgivere og arbeidstakere innen høyere utdanning og forskning. Haanes ble nominert av HSH, gjennom The European Federation of Education Employers.

Det skal fastlegges politikk for og finansiering av høyere utdanning og forskning i Europa for perioden 2012-2020, og arbeidsgruppen skal bidra med innspill til strategi og samarbeid på dette området. Første møte ble holdt i Brussel 15. juni.

Forskning og kunnskap blitt strategisk viktige samarbeidsområder i EU. Målet er at det europeiske forskningsområdet (ERA) innen 2020 skal være et åpent indre marked hvor forskere og kunnskap kan bevege seg fritt over både nasjonale og institusjonelle grenser. Her er det avgjørende at norske universiteter og høyskoler er aktive, både i institusjonelt samarbeid og i søknader om midler fra EUs programmer. EUs 7. rammeprogram er verdens største forskningssamarbeid, og Norge deltar på lik linje med EU-landene.

> Skriv ut denne siden

« Tilbake