Nyheter og aktuelt


MF-student:

Husk å søke refusjon

09.06.11 - Studenter som har fastlege hos Studenthelsetjenesten kan søke om refusjon. Neste søknadsfrist er 30. juni 2011.

   Del på Facebook

Alle studenter betaler egenandel for konsultasjon hos lege eller sykepleier når de besøker Studenthelsetjenesten. Er du student og har fastlegen din hos oss, kan du få refundert egenandelen for konsultasjon hos lege eller sykepleier gjennom SiOs refusjonsordning. Du kan kun sende inn ett søknadsskjema per semester (eller for ett helt kalenderår).

 

SiO-kvitteringskortet danner grunnlaget

Har du vært hos Studenthelsetjenesten dette semesteret, har du fått et eget SiO-kvitteringskort der egenandelene du har betalt, har blitt oppført. Det er kun det som er påført SiO-kvitteringskortet du får refundert, ikke utgifter til for eksempel vaksiner, prøvetaking eller egenandeler betalt til andre legekontorer.

 

Du velger selv om du vil sende inn kvitteringskortet sammen med refusjonssøknaden én gang hvert semester eller samlet for ett helt kalenderår.

 

Hvordan søke om refusjon

  • Fyll ut dette søknadsskjemaet, skriv med BLOKKBOKSTAVER, print det ut og signér søknaden
  • Fest ditt SiO-kvitteringskort til søknadsskjemaet, og send det til
    SiO v/regnskapsavdelingen, PB 94 Blindern, 0314 Oslo
  • Du finner også søknadsskjemaet i Studenthelsetjenestens lokaler på Blindern og på BI, og kan levere søknaden i våre ekspedisjoner der. På Blindern finnes en egen postkasse ved toppen av trappen opp til legekontoret.
  • SiOsenteret på Blindern har også skjemaet og tar imot søknaden og sender den videre for deg.
  • HUSK SØKNADSFRISTENE:  30. juni 2011 for ett semester og 31. januar 2012 for hele kalenderåret . Beløpet overføres til bankkonto i februar/juli.
> Skriv ut denne siden

« Tilbake