Nyheter og aktuelt


På søndagstur til Spydeberg

28.02.11 - Tre MF-studenter bidro til en ung feiring av såmannssøndagen i Spydeberg kirke den 20. februar.

   Del på Facebook

Gudstjenesten på såmannssøndagen ble holdt i Hovin kirke i Spydeberg for nesten fullsatt kirke. Det var både dåp og nattverd. Preken ble holdt av Jane Christin Siewartz Dahl (5. år cand. theol.) og liturg var Karen Marie Lereim (3. år cand. theol.). Margrethe Solberg (samfunnsfag) sang. Sogneprest Erling Nevland bidro som klokker og kirketjener. Det er andre gang jentene har bidratt til MF-gudstjeneste i Spydeberg.

- Det er veldig morsomt å gjøre dette, vi får god praksis og et godt møte med menigheten. Forhåpentligvis får vi med oss noen nye studenter også, forteller Jane Christin. - Jeg synes også det er fint å være med å bidra, fortsetter Margrethe. - Jeg tar jo ikke teologi, men jeg synes det er flott at vi kan representere ulike studieretninger og vise litt av mangfoldet som er på MF.


Men hva er egentlig en MF-gudstjeneste?

- Vi har vel aldri fått noen mal på den, men kollekten går i alle fall til MF, sier Karen. - I Spydeberg har vi ønsket å gjøre MF synlig og bidra til rekruttering av nye studenter. Vi prøver holde så mye som mulig av gudstjenesten selv og under kunngjøringene informerer vi om MF. I år var det mange pensjonister på gudstjenesten, så vi reklamerte varmt for deltidsstudier og grunnfag. 

- Ja, en mann i menigheten kommenterte at "hvis ikke det begynner noen pensjonister på MF nå, så vet ikke jeg!" ler Jane Christin.


Hvordan synes menigheten det er å ha besøk av MF-studenter på gudstjenesten?

- Tilbakemeldingene er veldig gode. Folk synes det er gøy å se oss i aksjon og ønsker oss velkommen tilbake! forteller Margrethe. 

- Jeg synes det er flott at noen av studentene ved MF tar imot utfordringen og deltar i enkelte gudstjenester i hjemkommunen sin, fortsetter sogneprest Erling NevlandSpydeberg har 5000 innbyggere, 3 kirker og 2 bedehus. De siste årene har i underkant av 10 ungdommer vært studenter ved MF, ivrer han. - Med den nye gudstjenesteordningen blir vi utfordret til at flere skal medvirke i gudstjenesten. Vi forsøker å få til det i varierende grad gjennom året. Jeg synes det var veldig hyggelig at vi fikk til en MF-dag hvor studenter sto for sang, gudstjenesteledelse og forkynnelse.

TEKST: K. Walstad
FOTO: privat

> Skriv ut denne siden

« Tilbake