Forskning


Menighetsutvikling i folkekirken (MUV):
Forskning og utvikling


   Del på Facebook


  • Menigheter inviteres til å bli samarbeidspartnere for en systematisk utviklingsprosess. Dette er organisert som en 3-årig reise.
  • Arbeidet bygger på erfaringene fra et forsøksprosjekt i perioden 2008-2011.
  • MF vil legge til rette for et faglig nettverk og drøftinger innen feltet menighetsutvikling. Det blir arrangert seminarer og videreutdanningskurs.
  • Vi har kontakt med relevante fagmiljøer i blant annet Danmark og Sverige som utveksler erfaringer i tilsvarende arbeid, i tillegg deltar vi i et videre internasjonalt nettverk om menighetsutvikling. Se omtale av arbeid med "Lokal Kirkeudvikling" i Danmark her.

 

Bøker om menighetsutvikling

Boken Sammen i forandring. Refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken, gir innsikt i og kommer med forslag om hvordan man kan arbeide med menighetsutvikling.

Boken Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter, presenterer erfaringer fra forsøks- og utviklingsarbeid og drøfter ulike sider ved menighetsutvikling.

> Les mer

 

Kontakt oss

Menighetsutvikling i folkekirken
Det teologiske Menighetsfakultet
Postboks 5144 Majorstuen
0302 Oslo


Telefon direkte: 22 59 05 18 / 928 32 645 (Erling Birkedal)
E-post: menighetsutvikling@mf.no> Skriv ut denne siden