Forskning


Vi inviterer menigheter til en 3-årig reise:
Vil din menighet være med?


   Del på Facebook

  • Hva vil det si å være menighet?
  • Hva skal en menighet gjøre?
  • Hva er dine drømmer og tanker om menigheten?
  • Hvordan skal vi se helheten når vi får mange reformer og planer om ulike deler av menigheten?

Vi inviterer menigheter til et samarbeid om disse spørsmålene og utfordringene. Vi ønsker med dette å gjøre noe med en av visjonene for Den norske kirke: ”Sammen vil vi… drive menighetsutvikling preget av fornyet gudstjenestefeiring, trosopplæring og diakoni” (Visjonsdokument for Den norske kirke 2009-2014)

3-årig reise
Menigheter inviteres til en 3-årig reise i menighetsutvikling. Last ned informasjonsbrosjyre til menighetsråd.

> Et utfyllende velkomstnotat (for nærmere informasjon til menigheten)

 


 

Erling Birkedal er prosjektleder og har hovedansvaret for kontakten med menigheter i prosjektet:


Erling Birkedal, dr. art., førsteamanuensis.
E: erling.birkedal@mf.no

 > Skriv ut denne siden