Nyheter og aktuelt


MF-forskning:

Utfordrer den sentralkirkelige ledelse

14.09.10 - En delrapport fra forskningsprosjektet Menighetsutvikling i folkekirken utfordrer sentrale kirkelige organer til å tilrettelegge for at kirkelige og demografiske data som berører soknet kan samles ett sted.

   Del på Facebook

-  For fremtiden håper vi at det skal bli lettere å få tilgang på statistiske data for soknet, og at det som presenteres for soknene skal ha enda bedre kvalitet. Lav kvalitet på data og vanskelig tilgjengelighet vil bety at statistiske data har liten verdi for arbeid med menighetsutviklende prosesser lokalt, hevder forsker ved Det teologiske Menighetsfakultet Erling Birkedal.

 

God kvalitet på data forutsetter at det er gode rutiner og en sikkerhetskontroll for innlegging av data på kommunenivå, fastslår rapporten. Dette er en utfordring til både kirkelige og kommunale myndigheter. Blant annet må det være arbeidsrutiner som sikrer at alle innbyggere er registrert i sitt sokn.  Det ville være bedre med færre data som er kvalitetssikret og kontinuerlig oppdatert, enn mange data som det hefter usikkerhet ved, hevdes det i forskningsrapporten.

 

Konklusjon

Det er ønskelig å få samlet et utvalg kirkelige og demografiske data som er relevant for soknet på ett sted. Dette må så være tilgjengelig for aktuelle brukere; for menighetsledere, for forskere og rådgivere/veiledere for menigheter. Hvem som eventuelt skal ha ansvar for et slikt sted må avklares av sentralkirkelige myndigheter, som også påser at det blir tilstrekkelige ressurser til å vedlikeholde en slik database.

 

Delrapporten inngår i et større forskningsprosjekt om Menighetsutvikling i folkekirken 2008-2011. Statistikken er en del av grunnlaget for analyse av soknet.

 

 

Tekst: Kristin Walstad
Foto: Marianne Torp

 

 

Relatert


 

- Se hele rapporten (pdf)
- Mer om forskningsprosjektet Menighetsutvikling i folkekirken

> Skriv ut denne siden

« Tilbake