Bibliotek


Serviceerklæring


   Del på Facebook

 

SERVICEERKLÆRING

Strategisk grunnlag

Serviceerklæringen tar utgangspunkt i Strategisk plan 2010-2013.

Overordnet målsetting

Biblioteket skal samle og gjøre tilgjengelig informasjon til støtte for utdanning, forskning og formidling.

Målgrupper:

Egne studenter

Egne ansatte

Alumni

Eksterne lånere

Bibliotekets brukere kan forvente:

· hjelp fra fagutdannet og kompetent personale

· et brukervennlig og serviceinnstilt personale

· konfidensialitet

· et åpent og tilgjengelig bibliotek

· et bibliotek med moderne teknologi

· arbeidsro

· at pensumlitteratur gjøres tilgjengelig for studenter og ansatte

· et tilrettelagt fysisk arbeidsmiljø

· innlån og kopier fra norske og utenlandske bibliotek (mot betaling for eksterne lånere)

   (tar normalt 1-2 uker)

· at bestillinger effektueres så raskt og effektivt som mulig (samme dag eller neste virkedag)

Biblioteket forventer at brukerne:

· gjør seg kjent med bibliotekets tilbud

· melder seg på kurs som biblioteket tilbyr

· respekterer Reglement for Biblioteket

· sørger for å oppdatere sin adresse> Skriv ut denne siden