MF-student


Tid og sted for eksamen


   Del på Facebook

 

Eksamensdatoene finner du i StudentWeb. En oversikt over eksamensdatoer ligger også i emnekatalogen.

Du er selv ansvarlig for å holde deg orientert om tid og sted for eksamen. Dette gjelder også dersom eksamensdato av ulike årsaker ikke fremgår av StudentWeb.

Eksamen arrangeres normalt i periodene 15. november-15. desember i høstsemesteret og 15. mai-15. juni i vårsemesteret.

  • Tid og sted for eksamen finner du i StudentWeb under menyvalget «Innsyn - vurderingsmelding»
  • Eksamenslokalet blir normalt sett offentliggjort 3 dager før eksamen.
  • Kandidatnummer blir normalt tilgjengeliggjort i StudentWeb 3 dager før eksamen/innleveringsfristen.

På eksamensdagen vil det også henge oppslagslister i resepsjonen på MF

Ved semesterets begynnelse vil en oversikt over eksamensdatoer for ordinære eksamener foreligge. Eksamensdatoer som ikke offentliggjøres ved semesterets begynnelse, blir publisert i StudentWeb senest 1. oktober i høstsemesteret eller 1. mars i vårsemesteret. Dette gjelder særlig fordypningsstudier (600-nivå) på masternivå.

Innlevering av individuelle skriftlige oppgaver og hjemmeeksamener

  • Eksamensbesvarelser skal skrives i Word og ha topptekst med informasjon om: kandidatnummer, emnekode, emnenavn, sidetall og semester [f.eks vår 2013]. Filnavnet skal inneholde: emnekode, kandidatnr og dato.  Oppgaven skal heftes sammen med en stift i øvre venstre hjørne.
  • Hjemmeeksamener, individuelle skriftlige oppgaver og mapper skal leveres både elektronisk i Fronter og i to eksemplarer i studieresepsjonen i 3 etg. på MF innen kl. 12 på eksamensdagen.
  • Innleveringen er godkjent når besvarelsen er levert både i Fronter og i studieresepsjonen.

  • Gyldig ID (studiekort) må forevises ved innlevering av eksamensbesvarelser.

  • Eksamensbesvarelser kan leveres med fullmakt. Fullmakten skal forelegges sammen med en kopi av gyldig legitimasjon. Den som leverer med fullmakt skal kvittere på kvitteringslista, og forevise egen legitimasjon. NB! Kun kandidater som på forhånd har fått godkjent å levere eksamensmappe med fullmakt grunnet sykdom eller andre tvingende grunner, kan få adgang til å levere eksamen med fullmakt. Husk dokumentasjon på sykdom eller annen tvingende grunn.

  • Deltidsstudenter som har studieadresse utenfor Oslo kan få innvilget mulighet til å levere eksamensbesvarelse per post. Konvolutten skal merkes med emnekode for eksamen og studentens navn og adresse. Det skal framkomme av sendingen at den er postlagt innen eksamensfristen. Eksamenskontoret må godkjenne innevering per post. Send mail om forespørsel til eksamen@mf.no.

 > Skriv ut denne siden