Nyheter og aktuelt


Semesterinformasjon

11.01.10 - Fronter og Studweb er de primære informasjonskanalene ved MF. Oppslag og e-post brukes som sekundære info-kanaler. Du er selv ansvarlig for å følge med. Søknader og klager, samt andre henvendelser som krever enkeltvedtak fra fakultetets side, må skje skriftlig per brev.

   Del på Facebook

INSTITUSJONENS LEDELSE, TILSATTE OG STUDENTTILLITSVALGTE
Ledelse og styrende organer
Alle ansatte ved MF 
Studenttillitsvalgte

SEMESTERPROGRAM
Program dette semesteret   

EKSAMEN OG SENSUR
Oversikt over eksamen og innleveringer
Noen ofte stilte spørsmål rundt eksamen

INFORMASJON OM EMNER OG TIMEPLANEN
Oversikt over emner som undervises

PRAKTISK STUDIEINFORMASJON
Informasjon i løpet av semesteret
Ofte stilte spørsmål

INTERNASJONALISERING
Informasjon om studieopphold i utlandet
Engelskspråklige programmer ved MF
International Coffee-Hour (ICH)

DELTIDSUTDANNING -VIDEREUTDANNING
Etter- og videreutdanning skole og samfunn
Etter- og videreutdanning - kirke

FORSKERUTDANNING PHD-PROGRAMMET
Informasjon om doktorgradsprogrammet
Aktuelle kurs    

STUDENTER MED TILRETTELEGGINGSBEHOV

LÆRINGSMILJØ OG VELFERD
Andakt og gudstjeneste
Studentprestene
Kantine
Bibliotek
Seksuell trakassering i studie- eller jobbsituasjon
Studentrådet/miljøutvalget
Kopiering
Leseplasser
Miljøtimen
Parkering
Gymsal/trimrom

> Skriv ut denne siden

« Tilbake