MF-student


Eksamen

På disse sidene finner du informasjon vedrørende eksamen og vitnemål. Bruk venstremenyen til å klikke deg inn på det som er aktuelt for deg. I kolonnen til høyre finner du kontaktinformasjon

   Del på Facebook

 

Eksamensmelding

Hvert semester må du bekrefte utdanningsplanen og betale semesteravgiften. Dette gjør du i StudentWeb.  Fristen  er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Husk at du bør kontrollere at du er meldt til undervisning og eksamen i emner som du planlegger å ta eksamen i dette semesteret. Dette gjør du ved å gå inn i StudentWeb under Innsyn > Vurderingsmeldinger. Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom det er en eventuell feil på vurderingsmeldingen din. 

Målform og eksamensspråk

Du har rett til å velge målform ved eksamen og skriftlige innleveringer. Du registrerer ønsket målform i StudentWeb. Målformen du har valgt gjelder inntil du eventuelt endrer målform igjen.

I de fleste emner gis eksamensoppgavene på norsk, men noen emner kan være på engelsk eller et annet språk. Eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk, eller følge språket som er fastsatt for studieprogrammet. Emnebeskrivelsen gir mer informasjon om hvilke språk som gjelder hvert emne.

 

Eksamensformer

Hvilken eksamensform som gjelder for ditt emne og hvor lang tid du har til disposisjon, finner du i emnebeskrivelsen. Her finner du også informasjon om en eksamensform skal brukes alene eller i kombinasjon med andre eksamensformer. Eksamensformene angis nærmere i Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet (se under Forskrifter og regelverk i menyen til venstre).

Studiekrav/eksamenskrav

Mange emner har obligatoriske elementer som må være godkjent før du tar eksamen. Dette framgår av emnebeskrivelsen, og du plikter selv å holde deg orientert om dette.

Eksamensoppgaver

Tidligere eksamensoppgaver blir lagt ut i Eksamensrommet i Fronter. Da dette er tidkrevende arbeid, vil det alltid gå noe tid fra eksamen er avlagt til oppgaver og besvarelser er tilgjengelige elektronisk.

Trekkfrist/eksamensforsøk

Du har rett til tre eksamensforsøk i hvert emne. Hvis du ikke møter til eksamen gjelder det som et eksamensforsøk. Det er derfor viktig at du trekker deg fra eksamener du er meldt opp til, som du ikke skal ta. Du trekker deg fra eksamen på StudentWeb, ved å gå inn på Registreringer > Meldinger, og klikke på det røde krysset bak den aktuelle oppmeldingen. > Skriv ut denne siden