Bibliotek


MF-biblioteket:
Priser


   Del på Facebook

Kopier fra MFs bibliotek  Eksterne brukere  Fjernstudenter  Alumni 
Pr. artikkel (opp til 25 s.)  100 kr.  60 kr.  60 kr. 
Pr. artikkel (over 25 s.)   200 kr.  120 kr.  120 kr. 

Kopier fra andre bibliotek  Eksterne brukere     Alumni 
Pr. artikkel (opp til 25 s.)  100 kr.     60 kr. 
Pr. artikkel (over 25 s.)  200 kr.     120 kr. 

Lån fra andre bibliotek       Eksterne brukere     Alumni 
Fra norske bibliotek       150 kr.     100 kr. 
Fra utenlandske bibliotek       250 kr.     200 kr. 


> Skriv ut denne siden