Bibliotek


Fjernstudenter

Dersom du er registrert som student ved MF og har studiekort/lånekort, har du lånerett ved vårt bibliotek.

   Del på Facebook


Litteratur vi har i biblioteket kan vi sende til din adresse, hvis du er registrert som fjernstudent. Dersom boken du trenger er utlånt, kan du velge å sette deg på venteliste.

Du kan kontakte oss eller bestille direkte i Bibsys. Litteratur vi ikke har her, kan vi bestille til deg fra andre bibliotek.

Pensumartikler i kompendier kan kjøpes fra Bok og Media/Litteraturtjenesten. Hvis du ikke finner artikkelen der, kan vi sende deg artikkelkopier mot betaling.

For tilgang til våre e-ressurser hjemmefra, bruk lista "Søk" på hjemmesida vår. Bruk linken "Ekstern tilgang" utenfor de
enkelte ressurser.

Lånetid er vanligvis 4 uker, bortsett fra pensumlitteratur som bare lånes for 2 uker. 

Du må selv bekoste retur av bøker til MF.

Vi gir lån til bibliotek i og utenfor Norge.Se også:
- Lånereglement> Skriv ut denne siden