Om MF


Statistikk og informasjon om forskning og høyere utdanning:
DBH/NSD-databasen


   Del på Facebook

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)
- Gå direkte til DBH-databasen


 
NSD har ansvaret for å drive databaser over pågående aktivitet på to områder: forskningsprosjekter og høyere utdanning. Databasene har ikke som primært siktemål å gi datagrunnlag for forskning, men opplysningene i dem vil kunne være av stor interesse for forskning og utredninger fordi de dokumenter aktiviteten ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter.

Database for statistikk om høgre utdanning
Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er et datavarehus for informasjon om norske universiteter og høgskoler, basert på data hentet fra sektorens driftssystemer. Systemet er et oppdragsprosjekt som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) utfører på vegne av Universitets- og høgskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet (KD).> Skriv ut denne siden