Presserom


Medie- og annonseplan 2014


   Del på Facebook

Antall abonnenter: 20.500
Utgivelser per år: 4
2013: 79. årgang
I Medie- og annonseplan for 2014 ser du våre annonsemoduler, priser og materiellfrister.

Om våre lesere
Lesere av bladet Lys og liv er først og fremst nåværende og tidligere MF-studenter. I tillegg sendes bladet til alle menigheter i Den norske kirke, bidragsytere, samarbeidspartnere og venner av fakultetet. Leseren er mellom 19-99 år og bosatt over hele landet. Leseren arbeider i kirke, skole eller samfunn.

Marianne Torp

Annonseansvarlig
E: lysogliv@mf.no
T: 22 52 05 50

 > Skriv ut denne siden