Presserom


forskning.no
- Bred forskningsformidling på nett


   Del på Facebook

Det teologiske Menighetsfakultet er sammen med en rekke andre utdannings- og forskningsinstitusjoner medlem av forskning.no som eies av Forskningsrådet.

Nettstedet forskning.no drives under redaktørplakaten som en nettavis. 

- se våre artikler på forskning.noMer om forskning.no

  • forskning.no vil være engasjerende og nysgjerrighetsvekkende, fungere som en ressursbank for brukerne, og gi ny innsikt og forståelse. Sentralt står ønsket om å bedre forskningens omdømme og gjennomslag i det norske samfunnet, samt å virke til å utløse det potensiale som ligger i forskningen.
  • forskning.no består av nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon om de fleste temaer som berøres av forskning.
  • forskning.no utnytter de mulighetene nettet gir for interaktive multimedieopplevelser.
  • forskning.no skal nå de fleste lag av befolkningen, men fokuserer på målgruppen ”unge voksne”, fra 15 år og oppover. I januar 2005 var hele 61 prosent av de besøkende i aldersgruppen 15-35 år.
  • forskning.no skal drive allmennrettet forskningsformidling gjennom god forskningsjournalistikk.
  • forskning.no blir drevet etter Redaktørplakaten og andre journalistiske prinsipper.

 > Skriv ut denne siden