Om MF


Vern om skaperverket:
Vårt miljøengasjement


   Del på Facebook

MF er sertifisert miljøfyrtårn

Det vil si at vi har gode miljørutiner på viktige områder som ivaretar det indre og ytre miljøet. Her inngår blant annet arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk og innkjøp. Vi rapporterer årlig til Oslo kommune for å dokumentere egne miljøpresentasjoner. Slik bidrar vi til høyere verdiskapning gjennom mindre miljøbelastning (mindre avfall, lavere energiforbruk, reduksjon av utslipp osv.) og reduserte driftskostnader. 

Miljøarbeidet er initiert og forankret i styret, læringsmiljøutvalget og arbeidsmiljøutvalget ved MF, samt i Norsk Studentunion (NSU) og med bakgrunn i drøftinger og vedtak på Kirkemøtet.

 


 


Relatert:
- Lys og liv No. 2/2008> Skriv ut denne siden