Om MF


NAUTILUS-undersøkelsen


   Del på Facebook

Menighetsfakultetet deltar årlig i NAUTILUS-undersøkelsen som gjennomføres ved sju universiteter og høgskoler. Undersøkelsen gir et overordnet nasjonalt bilde av studentenes vurderinger av forskjellige sider ved utdanningstilbudet. Undersøkelsen blir gjennomført av instituttet NIFU STEP.

MF kommer samlet sett svært godt ut, skriver Vårt Land høsten 2007.

Resultatene for 2007 viser at undervisningspersonale og administrativt personale oppfattes som klart mer imøtekommende og serviceinnstilt ved MF enn ved andre læresteder.

Om MF-studenter:

  • er betydelig mer tilfreds med lærested og studiekvalitet enn gjennomsnittet.
  • uttrykker sterkere enn gjennomsnittet at undervisningen gir inspirasjon til faglig fordypning.
  • er betydelig mer tilfreds med lærerens forberedelse, formidling og engasjement enn gjennomsnittet.
  • er langt mer positiv til det sosiale miljøet enn de øvrige studentene som er med i undersøkelsen.


Lenker:

- Instituttet NIFU STEP> Skriv ut denne siden