Om MF


Studentdemokratiet

MF har engasjerte studenter som sitter i både lokale og sentrale studentorganer.

   Del på Facebook


MF-studenten er sikret demokratisk representasjon
i alle styrende organer ved fakultetet og har i tillegg representanter i landsdekkende organer. Mange MF-studenter engasjerer seg hver dag for at studiehverdagen skal bli best mulig. NAUTILUS-undersøkelsen bekrefter at MF-studenten er mer tilfreds enn gjennomsnittet ved andre læresteder, både med tanke på det sosiale miljøet og den faglige delen.

E-postadresser
Studentrådet: sr@stud.mf.no
Miljøutvalget: mu@stud.mf.no
Ung teologi: ut@stud.mf.noLes mer om:

- Studentrådet
- Studentpolitisk ansvarlig
- Andre organer og verv> Skriv ut denne siden