Studietilbud


Programbeskrivelse (fra 2004)


   Del på Facebook

Innledning                                                                                           
MF vedtok fra 01.01.2006 en egen Forskrift for graden ph.d. De som er opptatt i doktorgradsprogrammet tidligere enn høsten 2003 rett til å få tildelt graden dr. theol. om de disputerer innen utgangen av vårsemsteret 2008.

Vilkår for opptak
Se sidene 'Hvordan søke opptak?' og 'Forskrift for graden ph.d. og regelverk

Overordnede mål 
Ph.d.-studiet har som overordnede mål

  • å kvalifisere for forskning på et høyt faglig nivå i fagområdet teologi
  • å kvalifisere for arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig kompetanse
  • å stimulere til forskning som fremmer forståelse, respekt og dialog mellom ulike religioner og livssyn  


Mål og innhold
 
De overordnede målene for ph.d.-studiet i teologi søkes realisert ved at studentene

  • skriver en selvstendig vitenskapelig avhandling (MET706)
  • tar to emner på 700-nivå (MET701 og MET703),
  • gjennomgår øvelse i fagformidling (MET705)


MET701 er et emne i vitenskapsteori som er felles for alle kandidater i ph.d.-programmet, 10 stp.
MET703 er et disiplinspesifikt emne i vitenskapsteori, 18 stp. Emnet inneholder flere litteraturvarianter. Kandidaten velger variant på grunnlag av faglig tilordning/ disiplin og emne for avhandlingen.

MET706 innebærer at man normalt skal ha ha deltatt på avhandlingsseminar minst fem ganger og lagt frem sine egne ting minst fire ganger.      > Skriv ut denne siden