Studietilbud


ENKELTEMNER

Ønsker du å ta videreutdanning som gir formell kompetanse, eller vil du begynne å bygge en grad?

   Del på Facebook

Ved MF kan de aller fleste emner på bachelornivå tas som enkeltemne for deg som har generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. Sjekk listen over emner som undervises det aktuelle semesteret på emnekatalogsiden og se i emnebeskrivelsen som det kreves forkunnskaper for det emnet du har lyst til å ta. For å avlegge eksamen i emner på masternivå kreves det normalt opptak til det studieprogrammet emnet tilhører.

Fordypningsstudier i Kristendomskunnskap/ RLE 
Fordypningsstudiene i Kristendomskunnskap/ RLE gir en grundig innføring i sentrale religionsfaglige og teologiske tema. Temaene blir belyst tverrfaglig og satt inn i en aktuell sammenheng. Noen av emnene har krav om forkunnskaper.

Følgende emner tilbys (ikke alle undervises hvert semester):

 • De store spørsmålene
 • Religion, antropologi og forståelse
 • Jesus Kristus i kristen gudstro 
 • Luthersk bekjennelse, kirkens enhet og sendelse
 • Religion og etikk i møte med pluraisme og sekularisering
 • Islam
 • Østlig religiøsitet
 • Kristendom og billedkunst
 • Kirkehus og kirkerom
 • Estetikken i religionene
 • Teologi og populærkultur
 • Religionsvitenskap
 • Etikk og filosofi
 • Bibelen og kristen livstolkning
 • Kristendommens historie
 • Økumenikk

Andre aktuelle emner

 • Ex.phil
 • Ex.fac teologivariant
 • Ex.fac samfunnsfagvariant
 • Gresk
 • Hebraisk

Pentekostale studier > www.mf.no/pentekostal

Katolske studier www.mf.no/katolsk

Metodistiske studier
I samarbeid med Metodistisk Studiesenter tilbyr MF et enkeltemne innenfor metodistisk teologi på bachelornivå. Emnet Metodismens historie og teologi skal gi studenten god innsikt i metodistisk teologi. Emnet (TEOL2770) gir 10 studiepoeng og undervises våren 2011. Andre emner tilbys ved ujevne mellomrom, se emnekatalogen:

TEOL2470 Metodistisk teologi og metode
TEOL5470 Metodismen og sosial hellighet
TEOL5570 Kristen spiritualitet i dialog med aktuelle strømninger

 
Studier i Frelsesarmeens teologi 
MF tilbyr et frittstående emne (TEOL1780) som gir en spennende og aktuell innføring i Frelsesarmeens historie, teologi og spiritualitet på bachelornivå. Emnet gir 10 studiepoeng og undervises i samarbeid med Frelsesarmeens Offiserskole.

Emnet TEOL2480 Frelsesarmeens teologi og TEOL2780 Global kristendom i historisk og aktuelt perspektiv er fordypningsemner som bygger videre på TEOL1780. Disse emnene undervises med ujevne mellomrom.

Kontakt oss
Har du spørsmål, ta kontakt med studieresepsjonen, E: studieresepsjonen@mf.no > Skriv ut denne siden