Studietilbud


Profesjonsstudium:
PROFESJONSSTUDIET I TEOLOGI

Har du lyst til å bli prest? Vil du være med og forme framtidens kirke?

   Del på Facebook


Studieprogrammet utruster studenter for prestetjeneste i Den norske kirke og andre kirkesamfunn, og for videre studier. Profesjonsstudiet er i overordnet mening et praktisk-teologisk studium. Det tar sikte på å gi en bred innføring i ulike disipliner innenfor teologi og RLE ut fra profesjonsrelaterte perspektiver og interesser.

Studiets mål er å:

 • gi deg som student faglig grunnlag for prestetjeneste
 • gi deg hjelp til å se sammenhengen mellom tro, fag og person i ditt eget liv
 • hjelpe deg til å forstå og anvende teologien i spenningen mellom teori og praksis
 • stimulere til at du kan tilegne deg en integrert teologisk helhetsforståelse
 • hjelpe deg til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som grunnlag for pastoral praksis og for selvstendig faglig arbeid med teologiske problemstillinger
 • gi deg en faglig basis for videre studier innen de teologiske disipliner
 • stimulere til en etisk grunnholdning i yrkesutøvelsen


Studieløp
Graden cand.theol har et omfang på 360 stp og er normert til 6 år/ 12 semestre. Studiet inneholder:

 • praktisk- teologiske emner
 • bibelhebraisk og nytestamentlig gresk språk
 • Ex.phil og Ex.fac. inngår i graden
 • bibelfagsemner
 • emner innen kirkehistorie og systematisk teologi
 • et selvstendig vitenskapelig arbeid


Det er gode muligheter for å ta deler av studiet i utlandet.

Emnekatalog
For mer informasjon om emnene i det enkelte studieprogrammet, se emnekatalogen.

Studieprogramkatalog

KONTAKT

E: teologi@mf.no


FAKTAVarighet
6 år/ 360 studiepoeng (sp).

Praksis
Integrert i 4 av 12 semestre.

Søknadsfrist
15. april. Elektronisk nettsøknad gjennom Samorda Opptak. 

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Veien videre
Graden cand.theol. er den utdanningen som kreves for å bli prest i Den norske kirke.

Innpassing
Har du studier fra andre studesteder som du mener kan innpasses i teologistudiet kan du, etter visse regler søke om innpassing av disse. For mer informasjon, ta kontakt med studieveileder for teologi.

MER OM PROGRAMMET OG OVERSIKT OVER STUDIELØPET FOR PROFESJONSSTUDIET I TEOLOGI

 

 > Skriv ut denne siden