Studietilbud


Ph.d.-programmet:
Studieemner (fra 2008)


   Del på Facebook

Vitenskapelig avhandling og prøveforelesninger
AVH901 (150 stp/ECTS) Se Forskrift for graden ph.d., særlig §6,10f, 14ff.

Opplæringsdelen, samlet 30 sp /ECTS.

Se emnekatalogen for følgende 10 studieemner:

VIT901 Forskningsetikk, allmenn vitenskapsteori (5 stp)
VIT902 Teologiske grunnlagsspørsmål med vitenskapsteoretisk essay eller samtale (5 stp)

Hovedtyper av teoridannelser og metoder - ett av følgende emner MET901-905:
MET901(6 stp) Tekstanalytiske og litterære
MET902 (6 stp) Historiske
MET903 (6 stp) Empiriske
MET904 (6 stp) Systematisk teologiske
MET905 (6stp) Eget tilpasset teori og metodeemne

MET906 Disiplinens forskningsfronter, faghistorie og metoder med disiplinspesifikt essay (10 sp)

MET908 Deltakelse og responser i avhandlingsseminar (3 stp)
MET907 Fagformidling (1 stp)> Skriv ut denne siden