Studietilbud


Etiske retningslinjer


   Del på Facebook

De nasjonale forskningsetiske komiteer ble opprettet i 1990. Komiteene er uavhengige, rådgivende organer. Opprettet av og med mandat fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

Gå direkte til:

http://www.etikkom.no/retningslinjer> Skriv ut denne siden