Studietilbud


Om vitenskapsteoretisk og disiplinspesfikke papers/essays i forskerutdanningen:
Papers og essays


   Del på Facebook

I forskerutdanningen ved norske fakulteter skal det godkjennes både et vitenskapsteoretisk og et disiplinspesifikt paper/essay. Det er fint om disse kan være eller bli faglige artikler av høyest mulig kvalitet. Om de bare blir godkjente essays/papers, vil vi gi noen minumums retningslinjer:

Et bokreferat alene er ikke tilstrekkelig. Det bør være flere tilganger til et tema - og ikke bare flere tilganger til en bok. Temaet i paperet/essayet bør helst - men trenger ikke - ha en viss relevans for eget prosjekt eller den disiplin man arbeider med. Samtidig skal det selvsagt ikke overlappe med avhandlingsprosjektet, og teksten skal selvsagt være forskjellig.


Referat av flere bidrag (bøker, artikler) kan altså være mulig, men for godkjenning kreves det:

1. At det fokuseres på et tema og en problemstilling.
2. At problemstillingen eller problemstillingene i bidragene settes inn i den større faglige/vitenskapsteoretiske diskusjonssammenheng den/de hører hjemme.
3. At problemstillingen(e) også drøftes av doktorgradsstudenten i referatet.
4. At det foretas en argumentasjon og vurdering som leder til en egen konklusjon, gjerne også med vist relevans teologifaget eller for egen disiplin.

Veileder ser gjennom essays/paper for innstilling om godkjenning som del av forskerutdanningen og sender det med underskrift om slik innstilling til forskningsleder.


> Skriv ut denne siden