Studietilbud


Programbeskrivelse (fra 2008)


   Del på Facebook


Studieprogrammets mål
Ph.d.-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål:

”Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt faglig nivå og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt” (Forskrift for graden ph.d. ved Det teologiske Menighetsfakultet gjeldende fra
01.01.2006, § 3).

Omfang, innhold, opptakskrav
Ph.d.-programmet/forskerutdanningen har et omfang på 180 studiepoeng (normert til 3 års studier). Dette inkluderer doktoravhandlingen som et selvstendig arbeid på 150 poeng og en forskerutdanningsdel på 30 poeng. Graden omtales som forskerutdanning fordi den leder frem til forskerkompetanse. Den bygger vanligvis på fordypning innenfor fagområdet for mastergraden, evt. cand.theol, cand. philol. oa. Studieprogrammet for ph.d./forskerutdanningen følger ”Forskrift for graden ph.d. ved Det teologiske Menighetsfakultet”, gjeldende fra 01.01.2006.

- Se hele Programbeskrivelsen for 2008> Skriv ut denne siden