Studietilbud


Ph.d.-programmet:
Hvordan søke?


   Del på Facebook

Søknad om opptak skjer ved at man fyller ut søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg og sender det inn til Det teologiske Menighetsfakultet, pb. 5144 Majorstua, 0302 Oslo. 

Tidsfrister
Søknadsfrist er fortløpende.


Kontaktperson ved MF
Kontakt ph.d.-koordinator dr.theol. Nils Aksel Røsæg.
T: 22590553 
E: phd-koordinator@mf.no

Opptakskrav
1. Avlagt eksamen på master-/hovedfagsnivå eller tilsvarende høyere grads utdanning innenfor et relevant fagområde. 
2. God prosjektbeskrivelse for et forskningsprosjekt og angivelse av hvordan ph.d.-avhandlingen kan bli ferdig med 3 årsverk.
3. Finansiering for tre årsverk forskning (evt. inntil 6 år med 50% forskning).

Søknadsskjema
Søknadsskjema opptak til doktorgradsprogrammet> Skriv ut denne siden