Studietilbud


Ph.d.-PROGRAMMET

Er forskning noe for deg? Forskerutdanning er en mulighet for deg som ønsker å utdanne deg videre studier etter avsluttet mastergrad.

   Del på Facebook

Ph.d.-graden kvalifiserer for undervisning på høyere nivå, forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Den organiserte forskerutdanningen består av en avhandling og en opplæringsdel. Sistnevnte er normert til 30 studiepoeng.

Forskerskole
MF er vert for Religion Values Society, som er en tverrdisiplinær forskerskole for ph.d.-studenter som arbeider i feltet religion – samfunn. Forskerskolens deltakere får tilbud om kurs der fremstående forskere innen ulike relevante temaer deltar, og bygger nettverk mellom forskere og forskerrekrutter. Årlig arrangeres en sommerskole på Lesbos, Hellas.

E: rvs@mf.no
W: http://rvs.mf.no

Opptak
For opptak i ph.d.-programmet forutsettes det en cand.theol./ mastergrad innenfor et relevant fagområde. Det kreves videre en god prosjektbeskrivelse for en vitenskapelig avhandling og angivelse av hvordan denne kan bli ferdig med 3 årsverk, samt en plan for finansiering av dette. Se www.mf.no/phd

Varighet
3 år fulltid, eventuelt 6 år med 50% forskning. 180 studiepoeng (ects). Doktorgradsprøven består av to prøveforelesninger og et offentlig forsvar av avhandlingen (disputas). Søknadsfrist: fortløpende.

kontakt e: phd-koordinator@mf.no


 

Gå direkte til: ph.d.-kurs og avhandlingsseminarer.

Disse to fagområdene omfatter institusjonens disipliner og forskningsfelt som:

- Det gamle testamente (GT)
- Det nye testamente (NT)
- Kirke- og kulturhistorie
- Systematisk teologi
- Økumenikk
- Etikk
- Praktisk teologi
- Diakoni
- Religionspedagogikk
- Religionsvitenskap
- Religionssosiologi
- Religionspsykologi 
- Samfunnsfag
- Misjonsvitenskap

Doktorgradsprogrammet ved MF er åpent også for søkere fra andre universitet og høgskoler i Norge og internasjonalt.

> Forskningsvirksomheten ved Menighetsfakultetet:
Les mer> Skriv ut denne siden