Nyheter og aktuelt


Arkivet

Høyt søkertall på MF også i år

22.07.11 - MF har i år like gode søkertall som i 2010, da det ble satt rekord i søkertall og antall studenter totalt. MF tilbyr studieplass til 270 søkere ved årets hovedopptak til høyere utdanning. Det viser tall fra Samordna opptak. Det er fortsatt stor pågang for å få en studieplass på MF. I tillegg til søkerne på hovedopptaket er det pr. 21. juli mer enn 300 søknader på restetorget. > Les mer

Omsorg ved livets slutt - Samtaler med alvorlig syke og døende i lokalmenigheten (20 stp)

29.06.11 - Hva blir viktig når døden nærmer seg? På hvilken måte kan prest og diakon bidra i den tverrfaglige omsorg for pasienter og pårørende? Hvordan forholder vi oss til vår egen død? > Les mer

Pastoralklinisk utdanning (PKU) – 20 stp

27.06.11 - Det teologiske Menighetsfakultet i samarbeid med Akershus Universitetssykehus og Institutt for Sjelesorg/Modum Bad lyser ut PKU-kurs med søknadsfrist 15. september 2011. > Les mer

Diakoniprisen 2011

27.06.11 - Diakonissehuset Lovisenberg og Det Norske Diakonforbund lyser ut Diakoniprisen for 2011. > Les mer

Book Release: Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages.

24.06.11 - Studies in Honour of Professor Oskar Skarsaune on his 65th Birthday > Les mer

Rektor Haanes medlem av Working Group on Higher Education & Research

17.06.11 - Rektor Vidar L. Haanes er blitt medlem av Working Group on Higher Education & Research, som er en del av EU-kommisjonens arbeid for "social dialogue". > Les mer


Husk å søke refusjon

09.06.11 - Studenter som har fastlege hos Studenthelsetjenesten kan søke om refusjon. Neste søknadsfrist er 30. juni 2011. > Les mer

Har MF forvitret?

09.06.11 - Oppslagene i Vårt Land om den “homoliberale boomen” på MF har ført til mange henvendelser fra flere hold. Jeg er ikke alene om å undre meg over fremstilling og valg av tabloide overskrifter, og heller ikke over de sterke utsagn fra Rolf Kjøde i Normisjon (gigantkrise for kirken) og Espen Ottosen i NLM (MF forvitrer). > Les mer

Manus Hans Kvalbeins avskjedsforelesning

08.06.11 - Den 1. juni 2011 holdt professor i Det nye testamente Hans Kvalbein sin avskjedsforelesning. > Les mer


« Tilbake