Nyheter og aktuelt


Arkivet

Ny bok: Troens ABC

31.10.11 - MF-nestorene Torleiv Austad, Hans Kvalbein og Lars Østnor har gitt ut en bok som redegjør for det grunnleggende innholdet i kristen tro. > Les mer

Studentidrettens vinterkort – hvorfor betale mer?

31.10.11 - Fra 24. oktober kan du kjøpe treningskort til halv pris hos Studentidretten. Kortet er gyldig til 14. januar 2012. > Les mer

Rapport om dannelse i utdanning

27.10.11 - Vidar L. Haanes har ledet en arbeidsgruppe nedsatt av Universitets- og høgskolerådet, som nå har avgitt sin rapport om dannelse i høyere utdanning > Les mer

Nytt tannlegetilbud

02.10.11 - SiO har inngått et samarbeid med Oslo kommune om tannlege for studenter. > Les mer

Fulbright stipend til USA for skoleåret 2012-13

23.09.11 - U.S. Norway Fulbright Foundation minner om at søknadsfristen for Fulbright stipend til USA for skoleåret 2012-13 er 1. oktober. > Les mer

Ny bok: Veiledning under nye vilkår

19.09.11 - Professor i Religionspedagogikk, Geir Afdal (MF), har bidratt med kapittelet "Veiledning som moralsk virksomhet". > Les mer

Stor interesse for teologistudier

16.09.11 - Det er ingen tegn til prestekrise ved Det teologiske Menighetsfakultet, men en meget positiv tendens i forhold til teologi som fag og profesjon. > Les mer


Utlysning av stipend - Å forstå pilegrimsfenomenet

07.09.11 - Det teologiske Menighetsfakultet lyser, i samarbeid med Pilegrimssenter Oslo, ut stipend for å skrive masteroppgaver/kandidatoppgaver (profesjonsoppgaver) som bidrar til å forstå pilegrimsfenomenet. > Les mer

"Enhet og enighet" - hva tåler kirken?

07.09.11 - Velkommen til åpent seminar den 31. oktober på Det teologiske Menighetsfakultet. > Les mer


« Tilbake