Etter- og videreutdanning

Buddistiske munker


Videreutdanning på deltid

MF tilbyr flere typer kompetansegivende kurs på bachelor- og mastergradsnivå for lærere og andre interesserte i fagene RLE og religion og etikk. Studiene kan kombineres med jobb.

   Del på Facebook

Deltidsstudier med oppstart august 2014

  1. RLE 1 (RLE1010 og  RLE1020
    - brosjyre (pdf)
    - oppstart lørdag 16.08.14

     2.   RLE 2 (RLE1030 og RLE1040
            - brosjyre (pdf)
            - oppstart lørdag 16.08.14

     3.   Erfaringbasert master i RLE/religion og etikk
           
- brosjyre (pdf) 
            - oppstart lørdag 16.08 

    4.   Caravaggios religiøse kunst
           - brosjyre (pdf) 

Semesteravgift v-14: kr. 3500
Søknadsfrist: 15. juni.
Du søker om opptak via SøknadsWeb

Studentene betaler semesteravgift til MF og får studiekort fra Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) eller den lokale studentsamskipnaden. Krav til opptak er generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse for søkere over 25 år, med tilleggskrav for masterstudenter.

Kontaktperson
Vil du vite mer? Ta kontakt med studieveileder Mona Gulbrandsen Bø. E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 00.> Skriv ut denne siden