Forskning


Forskning

Menighetsfakultetets primære virksomhet er utdanning, forskning og formidling.

   Del på Facebook

Utdanningen ved MF skal være forskningsbasert og profesjonsorientert. Forskningen ved MF skal tilfredsstille vitenskapelige kvalitets- og redelighetskrav, og den akademiske frihet skal sikres. MF har en viktig oppgave i å formidle resultatene av forskningen til allmennheten. MF er en vitenskapelig høyskole som driver forskning og forskerutdanning innenfor fagområdene religion, teologi, samfunnsfag og kristendomskunnskap.

Institusjonens forskning og forskerutdanning administreres av et forskningsutvalg som også er fagråd for ph.D.
 
Søke stipendiatstilling?
Søknadsskjema for stipendiatstillinger (Word)
Application form Ph.D. Research Fellowship (Word)



> Skriv ut denne siden