Om MF


Lærerrådet:
Høringsuttalelser


   Del på Facebook

Siste:

 

Arkiv


2012:

Skråstola for diakoner
Liturgi for velsignelse av hus og hjem
Nye Dagens bønn

2011:

Kirkelig medvirkning ved gravferd når det ønskes avsluttet med kremasjon og askespredning

2010:
Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp
Høring angående endringer i gravferdsloven og kirkeloven
Mai 2010: Strategiplan for samisk kirkeliv og Plan for samisk trosopplæring

2009:
Høringssvar til ny salmebok
Høringssvar til ny tekstbok
Høringssvar til ny ordning for gudstjenesten og ny dåpsliturgi
Vi deler. Plan for trosopplæring.
Plan for kyrkjemusikk
Endring av rammeplan for KRL-faget
Religiøst mangfold og militær enhet

2008:
Innstilling fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 Sett under ett
De vitenskapelige høgskolene om Stjernø-utvalgets innstilling
Forslag til ny læreplan for KRL-faget 
Det teologiske Menighetsfakultet sin høringsuttale om framlegga til endring av opplæringslova etter dommen mot KRL-faget i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).
Etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond

2007: 
Forslag om endringer av ekteskapsloven mv
Høringsuttalelse om NOU 2007: 6 Formål for framtida
”To velbegrunnede standpunkt? En vurdering av uttalelsen fra lærenemnda i Den norske kirke: Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken.”
Vigsling og ansettelse av homofile
Revisjon av ordning for bispenominasjon

2006:
Staten og Den norske kirke
Plan for diakoni i Den norske Kirke

2005:
Ordinasjon og vigsling i Den norske kirke - Bispemøtet 2005
Forslag til ny læreplan i KRL - Utd. dir. 2005
Ny opplæringslov - UFD 2005
MFs uttalelse om stat og kirke> Skriv ut denne siden